Dyrektor

mgr Małgorzata Brumirska – psycholog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia podyplomowe:
"Szkoła kontaktów interpersonalnych" - Uniwersytet Wrocławski
"Menedżer w oświacie" - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Kursy kwalifikacyjne:
- oligofrenopedagogika- WOM Wrocław

 

mgr Regina Stępień – pedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia podyplomowe:
- „Nauczanie początkowe” – WSP Opole

Kursy kwalifikacyjne:
- oligofrenopedagogika- WOM Wrocław
- terapia pedagogiczna – WOM Wrocław

 

mgr Jadwiga Dorabiała – pedagog – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze specjalnością „Terapia pedagogiczna”, nauczyciel dyplomowany

 Kursy kwalifikacyjne:
„Edukator”- DODN Wrocław
„Wychowanie do życia w rodzinie” – DODN Wrocław

 

mgr Kinga Dudek - Stach – psycholog, nauczyciel kontraktowy 

Ukończyła studia podyplomowe:
„ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”- Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Wrocław

 

mgr Bartłomiej Kobusiński – pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel kontraktowy

Studium Doktoranckie Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski

 

lek. med. Marzena Żaboklicka - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

 

mgr Marcin Cieśla – psycholog, nauczyciel mianowany

 

mgr Magdalena Paszkiewicz – pracownik administracji,
pedagog, nauczyciel stażysta, ukończyła Studia Podyplomowe: "Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane"

 

p. Iwona Mańka – pracownik obsługi


mgr Romana Lackorzyńska
– logopeda,nauczyciel dyplomowany

 Ukończyła studia podyplomowe

 Kursy kwalifikacyjne:
- oligofrenopedagogika- WOM Wrocław

 

p. Dagmarę Wajer  – logopeda, nauczyciel kontraktowy,

- ukończyła Studia Podyplomowe:"Logopedia ogólna", "Neurologopedia"