Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie.

Zachęcamy do zapoznania się z historią i teraźniejszością placówki, kadrą oraz
aktualną ofertą naszej działalności.


Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żmigrodzie
jest Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.

Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się
dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie (pobierz)

Koncepcja pracy Poradni Pychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie
na lata 2013-2018
(pobierz)