Rejonowa Poradnia Wychowawczo- Zawodowa w Żmigrodzie powstała z inicjatywy Inspektora Oświaty I Wychowania p. mgr Jana Olecha.
Od początku swojej działalności tj. od 1 września 1978 roku terenem działania Poradni była gmina Żmigród i Prusice. Pierwszym dyrektorem Poradni została p. mgr Halina Olech – pedagog , która swoją funkcje pełniła do sierpnia 1984r.Początkowo Poradnia zajmowała pomieszczenia ( podzielona 1 sala lekcyjna oraz 1 pokój ) w budynku Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie przy ulicy Batorego 2. Zatrudnionych było: 2 pedagogów i psycholog.
Następną siedzibą Poradni był obecny Urząd Pracy w Żmigrodzie ul. Zamkowa 2. Od roku 1991 Poradnia mieści się przy ulicy Rybackiej 17( zajmujemy II piętro budynku Zespłuł Szkół Specjalnych) Z dniem 15 października 1993 roku Kurator Oświaty we Wrocławiu przekształcił Rejonową Poradnię Wychowawczo- Zawodową w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
W roku szkolnym 1999/2000 Poradnia uzyskała granty edukacyjne na realizację programu edukacyjnego „Wśród Przyjaciół”( program integracyjny dla uczniów klas I-szych gimnazjum). Autorem programu była p. mgr Barbara Łakomy:; współautorkami scenariuszy do zajęć oraz pierwszymi realizatorkami programu były: mgr Anna Łusiarczyk, mgr Barbara Łakomy, mgr Małgorzata Brumirska. Rok szkolny 2000/2001 – grant CMPP-P na realizacje programu profilaktyczno-edukacyjnego „Zdrowo i bezpiecznie wśród Przyjaciół”- dla uczniów klas II-gich gimnazjum.
W/w programy w formie zmodyfikowanej realizowane są w gimnazjach na terenie działania Poradni do dnia dzisiejszego.

Dyrektorami w kolejnych latach były: Od 1.09.1984 r. – 31.09.1996r - mgr Grażyna Kotlińska – pedagog

Od 1.10.1996r – 31.07.2007r. mgr Anna Łusiarczyk – pedagogOd 1.08.2007r p.o. dyrektora została mgr Małgorzata Brumirska ( od 1.09.2008 r – dyrektor PP-P)