UWAGA RODZICE!!

Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci ze zdiagnozowanym ADHD

Kolejne, drugie już w br. szkolnym spotkanie odbędzie się 17 listopada 2014r. (poniedziałek) godz. 15:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie ul. Rybacka 17

Temat spotkania: "Dziecko z ADHD w szkole"

Warunkiem uczestnictwa nie jest udział w spotkaniu wcześniejszym (grupa ma formułę otwartą).

Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą wziąć udział w spotkaniu, prosimy o telefoniczne zgłoszenia do dnia
14 listopada br. Tel. 713853002

Prowadzący zajęcia:
pedagog Jadwiga Dorabiała
psycholog Małgorzata Brumirska


Szkolenia otwarte dla nauczycieli - rok szkolny 2014/2015:

Lp.

Temat szkolenia

Termin

Prowadzący

1.

„Współczesne zagrożenia cywilizacyjne –uzależnienia – substancje psychoaktywne , komputer, Internet)

Październik 2014

Psycholog
M. Cieśla

2.

„Zaburzenia zachowania”

Listopad 2014

Pedagog
B. Kobusiński

3.

„ Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w warunkach szkolnych”

Grudzień 2014

Pedagog
J. Dorabiała

4.

„Jak motywować uczniów do pracy?"
(dzieci przedszkolne i szkoła podstawowa)

Styczeń 2015

Psycholog
K. Dudek-Stach

5.

„Dziecko ryzyka dysleksji”

Luty 2015

Pedagog
R. Stępień

6.

„ Jak radzić sobie ze stresem” – zajęcia warsztatowe

Marzec 2015

Psycholog
M. Brumirska

7.

„Rola prawidłowej wymowy i słuchu fonematycznego w osiąganiu przez uczniów sukcesów w nauce”

Kwiecień 2015

logopeda
R. Lackorzyńska

8.

„ Gry i zabawy integrujące grupę „ – dzieci przedszkolne

Maj 2015

Pedagog
M. Paszkiewicz

Dokładne terminy szkoleń oraz ich miejsce – przekazywane będą sukcesywnie odrębnymi pismami do szkół .